...
Skip links

Jak o vás shromažďujeme informace?

Informace o vás můžeme shromažďovat různými způsoby.

 • Informace nám můžete poskytnout přímo (např. vyplněním formuláře, telefonátem nebo odesláním informací prostřednictvím mobilní aplikace).
 • Informace můžeme shromažďovat automaticky, když komunikujete s našimi systémy nebo když s vámi komunikujeme (např. když používáte webové stránky KUNGFU nebo když používáme technologie, které sledují, kdy přijímáte nebo otevíráte e-maily nebo dostáváte SMS zprávy).
 • Můžeme také získávat informace od třetích stran (např. veřejně dostupné informace na platformách sociálních médií, jako jsou Facebook a Twitter, nebo statistické informace o obyvatelstvu v určitých zeměpisných oblastech).
 • Pokud to zákon povoluje, můžeme například vyvozovat informace o vás ze souhrnných informací, které získáme od třetích stran. To může zahrnovat například statistické informace o obyvatelích určitých zeměpisných oblastí.

V tomto oznámení máme na mysli všechny způsoby, kterými jste s námi v kontaktu, včetně fyzických (například maloobchodní prodejny a akce, kontaktní centra pro spotřebitele) a digitálních (například webové stránky).

Můžeme shromažďovat informace, které nám poskytnete přímo. Obvykle se tak stane, když:

 • se zaregistrujete jako člen našich databází (včetně věrnostních programů), což bude zahrnovat ověření věku (může to být například osobně, prostřednictvím internetu);
 • požádat o informace o našich produktech, které mohou zahrnovat rozpoznání věku (může jít o počítačovou analýzu vašeho obličeje prostřednictvím internetu);
 • zakoupit produkty nebo služby KUNGFU v maloobchodní prodejně;
 • kontaktovat nás prostřednictvím kontaktního místa, e-mailu, sociálních médií nebo telefonu;
 • zaregistrovat si u nás zařízení;
 • zaregistrovat se k odběru tiskových zpráv, e-mailových upozornění nebo marketingových sdělení společnosti KUNGFU;
 • účastnit se průzkumů společnosti KUNGFU nebo (pokud je to povoleno zákonem) nebo propagačních akcí; nebo
 • účastnit se akce pořádané společností KUNGFU.

Můžeme shromažďovat informace z elektronického zařízení, pokud se rozhodnete nám tyto informace zaslat. To může být sdíleno s námi prostřednictvím přímého připojení k internetu.

Informace o vás můžeme shromažďovat automaticky. Obvykle se tak stane, když:

Informace, které od vás shromažďujeme přímo, budou patrné z kontextu, v němž je poskytujete. Např:

 • můžete poskytnout informace o svých preferencích, zájmech a zkušenostech s produkty, abychom vám mohli nabídnout produkty a služby, které vás budou zajímat, a abychom mohli naše produkty a služby vylepšovat;
 • pokud si sjednáte schůzku s námi (nebo s někým, kdo podporuje naše produkty nebo služby), můžeme shromažďovat vaše jméno a kontaktní údaje;
 • můžeme shromažďovat informace, které nám umožní ověřit váš věk, například kopii dokladu totožnosti nebo podobu vašeho obličeje (buď jako fotografii, nebo video);
 • pokud komunikujete s některým z našich kontaktních center, můžete nám poskytnout informace, například o svých zkušenostech s používáním našich produktů a služeb, které nám umožní vyřídit vaše požadavky. Informace, které shromažďujeme automaticky, se obecně týkají:
 • podrobnosti o vaší návštěvě nebo hovoru (například čas, datum a doba trvání);
 • nahrávek (pokud je to povoleno) vašich hovorů nebo návštěv webových stránek KUNGFU, které můžeme přepsat do textového formátu;
 • v prodejním místě nebo při události (včetně prostor v bezprostřední blízkosti) , jak často je navštěvujete, které vám zobrazujeme); k tomu můžeme používat soubory cookie a podobné sledovací technologie (například pixely/webové majáky);
 • vaše používání webových stránek KUNGFU (například stránky, které navštívíte, stránku, ze které jste přišli, a stránku, na kterou jste přešli, když jste odešli, zadané vyhledávací výrazy nebo odkazy, na které jste klikli na webové stránce, kdy jste poprvé otevřeli dotykový bod, jak dlouho jej používáte a jak interagujete se zprávami, které vám posíláme, nebo s reklamami, které vám zobrazujeme); k tomu můžeme používat soubory cookie a podobné sledovací technologie (například pixely/webové majáky)
 • vaše používání webových stránek třetích stran, kde budou shromažďované informace podobné těm, které jsou popsány v odrážce výše (k tomu můžeme používat soubory cookie a podobné sledovací technologie);
 • – vaše mobilní nebo stolní zařízení a software (jako je vaše IP adresa nebo jedinečný identifikátor zařízení (např. mobilní reklamní identifikátor (MAID) nebo Android ID (SSAID)), údaje o poloze (buď vaše obecná poloha (odvozená z vaší IP adresy, v takovém případě budou informace, které máme k dispozici, obecné, např. město, ve kterém se nacházíte), nebo vaše přesná poloha (pokud se rozhodnete ji s námi sdílet pro určité účely, např. vyhledávání prodejen)), značka a model zařízení, nastavení zobrazení vašeho monitoru, typ webového prohlížeče, operační systém a podrobnosti o všech souborech cookie (nebo podobných technologiích), které jsme mohli uložit do vašeho zařízení); 

Informace, které shromažďujeme od třetích stran, se obvykle skládají z veřejně dostupných informací (jako jsou vaše preference, zájmy a zkušenosti), například z veřejných příspěvků na sociálních sítích.

K jakým účelům používáme informace o vás a na jakém právním základě?

V této části popisujeme účely, pro které osobní údaje používáme. Jedná se však o globální oznámení, a pokud zákony některé země omezují nebo zakazují určité činnosti popsané v tomto oznámení, nebudeme v této zemi informace o vás pro tyto účely používat.

S přihlédnutím k výše uvedenému, používáme informace o vás pro následující účely:

 • Pro splnění zákonných povinností, jako je ověření vašeho věku a statusu uživatele našich produktů.
 • K poskytování služeb souvisejících s prodejem a podporou produktů, včetně vyřizování vašich dotazů a požadavků a poskytování záručních služeb a podpory.
 • K prodeji našich produktů (pokud je to povoleno zákonem), včetně správy věrnostního programu, zlepšování produktů, průzkumu trhu (a pro účely prokázání spravedlivých postupů při průzkumu trhu), vývoje marketingových strategií, správy marketingových kampaní a přizpůsobení vašich zkušeností, například v prodejnách, které prodávají produkty KUNGFU, a na akcích, a obsahu zpráv, které vám zasíláme, nebo reklam, které vám zobrazujeme.
 • abychom zjistili, zda vás náš marketing stále zajímá a zda si přejete jej nadále dostávat.
 • abychom vás my nebo naši obchodní partneři informovali o potenciálních příležitostech zapojit se do marketingu nebo propagace výrobků KUNGFU.

Pro podporu všech výše uvedených činností, včetně správy vašich účtů, korespondence s vámi, správy vašich schůzek s námi nebo s někým, kdo podporuje naše produkty nebo služby (například ohledně nového produktu nebo poprodejního servisu), přizpůsobení vašich zkušeností s webovými stránkami KUNGFU, prevence podvodů (například v souvislosti s našimi propagačními akcemi, soutěžemi a průzkumy, aby se zajistilo, že je stejná osoba neprovede více než jednou, školení personálu a kontrola kvality a správa a řešení problémů.

 • – pro obchodní analytiku, statistické nebo vědecké účely, včetně zlepšování produktů a služeb společnosti KUNGFU, prodejen a akcí a informací, které poskytujeme (nebo naše přidružené společnosti) našim spotřebitelům
 • – Pro další účely, na které vás upozorníme nebo které budou zřejmé z kontextu v okamžiku, kdy jsou informace o vás poprvé shromážděny.

Právním základem pro naše použití informací o vás je jeden z následujících účelů:

 • splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje;
 • plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou;
 • oprávněný obchodní zájem, který nepřevažuje nad zájmy, které máte na ochranu informací;

v případě, že se neuplatní žádný z výše uvedených důvodů nebo pokud to vyžaduje zákon, váš souhlas (o který vás požádáme před zpracováním informací).

V případech, kdy použití informací o vás nezakládáme na žádném z výše uvedených právních základů, nebo v případech, kdy to vyžaduje zákon, vás před zpracováním informací požádáme o souhlas (tyto případy budou zřejmé z kontextu).

V některých případech můžeme informace o vás používat způsoby, které nejsou popsány výše. V takovém případě poskytneme doplňující oznámení o ochraně osobních údajů, které takové použití vysvětlí. Každé doplňující oznámení byste si měli přečíst společně s tímto oznámením.

S kým a za jakým účelem vaše údaje sdílíme?

Informace o vás můžeme sdílet s:

 • pobočkami společnosti KUNGFU;
 • třetími stranami, které poskytují pobočce KUNGFU produkty nebo služby;
 • pečlivě vybraným obchodním partnerům a inzerentům společnosti KUNGFU affiliate (v oblastech souvisejících s našimi produkty nebo v souladu s jejich stylem a image), aby vás mohli kontaktovat s nabídkami, o kterých si myslí, že by vás mohly zajímat, v souladu s vašimi preferencemi; a
 • další třetí strany, pokud to vyžaduje nebo povoluje zákon.

Informace o vás sdílíme s jinými subjekty pouze v souladu s platnými zákony. Pokud tedy zákon vyžaduje váš souhlas, nejprve vás o něj požádáme.

Jak chráníme informace o vás?

Provádíme vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů, které uchováváme, před neoprávněným zveřejněním, použitím, změnou nebo zničením. V případě potřeby používáme šifrování a další technologie, které mohou pomoci při zabezpečení vámi poskytnutých informací. Od našich poskytovatelů služeb také vyžadujeme, aby dodržovali přísné požadavky na ochranu osobních údajů a zabezpečení.

Jaká práva a možnosti máte?

V souvislosti s informacemi, které o vás uchováváme, můžete mít některá nebo všechna následující práva:

 • požádat nás, abychom vám k nim umožnili přístup;
 • požádat nás o jejich opravu, aktualizaci nebo vymazání;
 • nás za určitých okolností požádat o omezení jejich používání;
 • za určitých okolností vznést námitku proti jejich použití;
 • odvolat svůj souhlas s jejich použitím;
 • přenositelnost údajů za určitých okolností;
 • odhlásit se od jejich používání pro přímý marketing

Nabízíme vám snadné způsoby, jak tato práva uplatnit, například odkazy na odhlášení nebo uvedení kontaktní adresy ve zprávách, které obdržíte.

Některé mobilní aplikace, které nabízíme, vám mohou také zasílat push zprávy, například o nových produktech nebo službách. Tyto zprávy můžete zakázat prostřednictvím nastavení v aplikaci.

Práva, která máte, závisí na zákonech vaší země. Pokud jste v České republice, máte práva uvedená v tabulce níže. Pokud se nacházíte jinde, můžete nás kontaktovat a dozvědět se více.

Právo na informace, které o vás máme. Další podrobnosti (poznámka: na všechna tato práva se vztahují určitá zákonná omezení)
požádat nás oTo potvrzuje: To potvrzuje:
• zda zpracováváme informace o vás;
• naše jméno a kontaktní údaje;
• účel zpracování;
• kategorie dotčených informací;
• – kategorie osob, s nimiž informace sdílíme, a pokud se některá z těchto osob nachází mimo Evropu, a nevyužívá rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, jsou vhodné záruky na ochranu osobních údajů. informace;
• (pokud je máme) zdroj informací, pokud jsme je nezískali od vás;
• (v rozsahu, v jakém tak činíme, na což jste byli upozorněni) existenci automatizovaných systémů, které se nacházejí v naší databázi. rozhodování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás významně dotýká. podobným způsobem a informace o logice, významu a předpokládaných důsledcích. takového zpracování pro vás; a
• kritéria pro určení doby, po kterou budeme informace uchovávat.
požádat nás o opravu nebo aktualizaci. To platí, pokud jsou informace, které máme k dispozici, nepřesné nebo neúplné.

požádat nás o jejich vymazání a v některých případech i o rozšíření tohoto práva, právo být zapomenut.

To platí, pokud:
• informace, které uchováváme, již nejsou nezbytné pro účely, pro které je používáme;
• informace používáme na základě vašeho souhlasu a vy tento souhlas odvoláte (v takovém případě budeme tyto informace nezapomenout vás znovu kontaktovat, pokud nám neřeknete, že chcete, abychom vymazali všechny informace o vás. budeme respektovat vaše přání);
• informace používáme na základě oprávněného zájmu a po vaší námitce zjistíme, že je nepoužíváme. mají převažující zájem na jeho dalším používání;
• informace byly získány nebo použity nezákonně; nebo
• ke splnění zákonné povinnosti.
požádat nás oToto právo platí dočasně, dokud se vaším případem nebudeme zabývat, pokud: Toto právo platí dočasně, dokud se vaším případem nebudeme zabývat, pokud:
• zpochybníte správnost informací, které používáme, nebo
• jste vznesli námitku proti použití informací na základě oprávněného zájmu
(pokud v těchto případech využijete svého práva, sdělíme vám to před dalším použitím informací).
Toto právo platí také v případě, že:
• naše použití je nezákonné a vy jste vznesli námitku proti vymazání údajů; nebo
• údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k prokázání právního případu..
vznést námitkuMáte dvě práva: Máte dvě práva:
(i) pokud o vás používáme informace pro přímý marketing: můžete se “odhlásit” (bez nutnosti zdůvodnění) a my vám je poskytneme. vyhovět vaší žádosti;
(ii) pokud informace o vás používáme na základě oprávněného zájmu pro jiné účely než přímý marketing, můžete vznést námitku proti jeho použití k těmto účelům, vysvětlit svou konkrétní situaci a my vám poskytneme zvažte svou námitku.
odvolat svůj souhlas s jejich použitím. To platí, pokud je právním základem, na jehož základě informace o vás používáme, souhlas. Tyto případy budou zřejmé z kontextu (například pokud jste souhlas udělili pomocí centra předvoleb v některé z našich aplikací, můžete jej odvolat). svůj souhlas vypnutím příslušného přepínače).
k přenositelnosti údajů Pokud:
(i) jste nám poskytli údaje a
(ii) tyto údaje používáme automatizovaně, a to buď na základě vašeho souhlasu, nebo na základě splnění povinnosti. naše smluvní závazky vůči vám.

podat stížnost u dozorového úřadu ve vaší zemi.

Pokud máte nějakou stížnost, uvítáme možnost ji vyřešit přímo pro vás. Zvažte prosím kontaktování nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na začátku tohoto oznámení, než se obrátíte na dozorový úřad.
Pokud si přejete kontaktovat dozorový úřad, podrobnosti jsou následující:
• Můžete se obrátit na místní orgán uvedený na internetových stránkách Europa prostřednictvím tohoto odkazu. Pokud si nejste jisti, kdo je vaším dozorovým úřadem, kontaktujte nás prosím prostřednictvím údajů uvedených v horní části této stránky.
• Pokud si nejste jisti, kdo je dozorovým úřadem ve vaší jurisdikci, kontaktujte nás pomocí údajů uvedených na této stránce. v horní části této stránky.

Změny tohoto oznámení

Toto oznámení (a jakékoli doplňující oznámení o ochraně osobních údajů) můžeme čas od času aktualizovat. Pokud to vyžaduje zákon, budeme vás o změnách informovat; dále, pokud to zákon vyžaduje, získáme také váš souhlas se změnami.

Naposledy upraveno 12. června 2023.

Tato webová stránka používá soubory cookie k vylepšení vašeho webového zážitku.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.